Športové stávky screenshot
Ukladať RSS

Športové stávky

1. Registrácia - JOIN

Je potrebné, aby informácie poskytnuté Klientom v čase registrácie boli presné a platné. SportsBetting.ag si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť akýkoľvek vytvorený účet, ak sa zistí, že Klient už vytvoril účet, že informácie sú neplatné alebo nepresné, boli na čiernom listine alebo z akéhokoľvek iného dôvodu ponechané podľa vlastného uváženia konaní. Otvorením účtu na SportsBetting.ag Klient súhlasí s tým, že naň budú platiť všetky pravidlá, pravidlá a operačné postupy spoločnosti SportsBetting.ag. SportsBetting.ag si vyhradzuje právo odmietnuť akciu klienta alebo uzavrieť svoje účty, ak je to potrebné, aby vyhovelo všetkým požiadavkám, ktoré môžu byť stanovené. Klienti neotvárajú viac ako jeden klientský účet na domácnosť bez predchádzajúceho písomného súhlasu SportsBetting.ag. Ak by klient chcel otestovať systém, Sportsbettng.ag poskytne klientovi demo účet. V prípade porušenia pravidiel má SportsBetting.ag právo zrušiť všetky súčasné a budúce aktivity účtu.

2. Voľba / Opt-out

Pravidelne komunikujeme s našimi klientmi a poskytujeme informácie o ich účte, exkluzívnych ponukách a aktualizáciách. Na základe našich vyjadrených želaní môžeme kontaktovať našich klientov e-mailom alebo telefonicky.

3. Reporting Activity

Spoločnosť SportsBetting.ag bude priebežne sledovať činnosť účtov klientov po celú dobu a poskytne správy zhŕňajúce túto aktivitu. Formát, obsah a frekvencia správ sa môžu podľa nášho vlastného uváženia čas od času líšiť.

4. Práva hráčov

Klient si vyhradzuje právo spochybniť alebo požiadať o objasnenie pravidiel, pravidiel a postupov implementovaných v SportsBetting.ag. V prípade, že na účte môže dôjsť k nezrovnalosti, klient môže kedykoľvek online požiadať o správu o svojej činnosti v účte.

5. Podmienky a ukončenie

Termín tejto Zmluvy začne plynúť od písomného potvrdenia o vytvorení Vášho účtu spoločnosťou Sportbetting.ag. Spoločnosť SportsBetting.ag alebo klient môže kedykoľvek ukončiť túto zmluvu s príp. SportsBetting.ag má právo ukončiť zmluvu bez predchádzajúceho oznámenia, ak klient porušuje akékoľvek podmienky tejto zmluvy.

6. Žiadne zastúpenie alebo záruka

Akýkoľvek výraz spoločnosti SportsBetting.ag je vyjadrením iba názoru a klient súhlasí, chápe a uznáva, že neboli prijatí a / alebo nepresvedčili tým, že vstúpili do tejto "Dohody" a že Affiliate uzavrel Dohodu vlastnej slobodnej vôle a voľby bez akejkoľvek sily alebo nátlaku a až po dôkladnom, úplnom, úplnom a premyslenom vyšetrovaní a po získaní nezávislého poradenstva a rady od svojho účtovníka, ich právneho zástupcu a ich finančných poradcov.

7. Odškodnenie

Klient musí chrániť, odškodniť a udržiavať naše pobočky, riaditeľov, dôstojníkov, zamestnancov a zástupcov neškodné voči a proti všetkým zodpovednostiam, stratám, škodám a nákladom vrátane primeraných odmien advokáta vyplývajúcich z, vyplývajúcich z alebo v a) akékoľvek porušenie záruky, zastúpenia alebo dohody obsiahnutej v tejto dohode, b) plnenie vašich povinností a záväzkov podľa tejto dohody, c) vašu nedbanlivosť alebo d) akúkoľvek ujmu spôsobenú priamo alebo nepriamo svojim nedbanlivým alebo úmyselným konaním alebo opomenutím.

8. vylúčenie zodpovednosti

SportsBetting.ag neposkytuje výslovné alebo implicitné záruky alebo vyjadrenia týkajúce sa ich služieb. Okrem toho neposkytujeme žiadne vyjadrenie, že prevádzka našej stránky bude neprerušovaná alebo bezchybná a nebude zodpovedná za následky akýchkoľvek prerušení alebo chýb.

9. Obmedzenie zodpovednosti

SportsBetting.ag nenesie zodpovednosť za nepriame, mimoriadne alebo následné škody (alebo akékoľvek straty príjmov, ziskov alebo údajov), ktoré vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou, a to aj vtedy, ak sme boli informovaní o možnosti takýchto škôd. Nič v tejto zmluve nesmie byť vykladané tak, aby poskytovalo akékoľvek práva, nápravné opatrenia alebo výhody ľubovoľnej osobe alebo subjektu, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto dohody. Naše povinnosti podľa tejto dohody nepredstavujú osobné povinnosti našich riaditeľov, dôstojníkov, zamestnancov alebo akcionárov.

10. Nezávislé vyšetrovanie

Klient berie na vedomie, že prečítal túto dohodu a súhlasí so všetkými jej zmluvnými podmienkami. Klient nezávisle posúdil vhodnosť účasti na tejto Zmluve a nespolieha sa na iné zastúpenie, záruku alebo iné vyhlásenie, ako je uvedené v tejto Zmluve.

11. Non-Waiver

Naše nedodržanie vášho prísneho vykonania akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nebude znamenať vzdanie sa nášho práva následne presadzovať takéto ustanovenie alebo akékoľvek iné ustanovenie tejto Zmluvy. NIE JE POVOLENÉ ALEBO BUDÚ UZNAMENÉ NIEKTORÉ ZMENY, DOPLNENIA, ODMIETNENIE ALEBO VYMEDZENIE PRÍSLUŠNOSTI TEJTO ZMLUVY. Žiaden z našich zamestnancov, dôstojníkov ani zástupcov nemôže verbálne zmeniť, upraviť alebo zrieknuť sa akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy.

12. Športové stávky v súčasnosti obmedzujú vklady kreditných kariet iba v nasledujúcich krajinách:

 • Spojené arabské emiráty (AE)
 • Albánsko (AL)
 • Švajčiarsko (CH)
 • Alžírsko (DZ)
 • Estónsko (EE)
 • Japonsko (JP)
 • Malajzia (MY)
 • Tunisko (TN)
 • Turecko (TR)
 • Nový Zéland (NZ)
 • Ruský Fed (RU)
 • Omán (OM)
 • Viet Nam (VN)

13. o

Spoločnosť Blue High House SA, registračné číslo 620693, je licencovaná a regulovaná spoločnosťou La Republica de Panama Ministerstvo hospodárstva a financií Junta de Control de Juegos.

Hrať terazhttps://www.sportsbetting.ag

Bonusy za kupón v kasíne

Celkom: 804

Bonus za kupónové kasíno

Bonus za kupónové kasíno

Bonus za kupónové kasíno

Bonus za kupónové kasíno

Bonus za kupónové kasíno

Bonus za kupónové kasíno

Bonus za kupónové kasíno

Bonus za kupónové kasíno

Bonus za kupónové kasíno

Bonus za kupónové kasíno

Strana 1 z 541 2 3 ... 54

Nespoľahlivé bonusy

Celkom: 0

Ospravedlňujeme sa, nebol nájdený bonus kasína